Apie mus

Apie Mus

Kvietinių bendruomenės centras

Asociacija „Kvietinių bendruomenės centras“, remiantis steigiamojo susirinkimo protokolu, įkurta 2007 metais, gruodžio 3 d. Asociacija Juridinių asmenų registro centre įregistruota 2008 m. sausio 3 d.

Tai aktyvi ir veikli kaimo bendruomenė su virš šimto aktyvių bendruomenės narių. Bendruomenė įkurta atstovauti Kvietinių gyventojų ir bendruomenės narių interesams, skatinti pilietinį aktyvumą, suburti Kvietiniuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Kvietinių kaimu susijusius asmenis. Bendruomenės nariai kasmet renkasi į visuotinį – ataskaitinį susirinkimą, kuriame aptariami praėjusių metų rezultatai, nustatomi ateinančių metų tikslai ir darbai. Pažymėtina, kad bendruomenės valdyba, valdybos pirmininkas ir bendruomenės buhalterė yra savanoriai ir veikia visos bendruomenės labui neatlygintinai.

Kviečiame prisijungti į Kvietinių bendruomenės gretas, nes kartu, suvieniję jėgas, mes galime nuveikti daug daugiau, kad Kvietiniai taptų geresne ir gražesne vieta gyventi.

Asociacijos valdybos sudėtis:

  • Gediminas Girgždis – valdybos pirmininkas
  • Edita Kirlienė – valdybos narė
  • Viktorija Alionienė – valdybos narė
  • Algimantas Daugėla – valdybos narys
  • Vilma Vindžigelskienė – valdybos narė
  • Sigita Girgždienė – valdybos narė
  • Vida Gelžinienė – valdybos narė
  • Veronika Kuprelytė – bendruomenės buhalterė

Tapk mūsų bendruomenės nariu

Viskas ką Jums reikia padaryti, tai susipažinti su bendruomenės įstatais, duomenų apsaugos reglamentu (BDR) ir atsisiųsti bei užpildyti prašymą tapti bendruomenės nariu. Visus dokumentus rasite žemiau. Užpildę prašymą perduokite valdybos pirmininkui Gediminui Girgždžiui, tel. 8-653-75090. Naujo nario stojimo mokestis yra 4 Eur, o metinis nario mokestis 6 Eur, viso 10 Eur. Vėliau mokėsite tik 6 Eur. Susimokėti nario mokestį galite visuotinio susirinkimo metu arba pervesdami pinigėlius į bendruomenės banko sąskaitą LT28 7300 0101 0598 6796, Swedbanke. Komentaruose nurodykite savo vardą ir pavardę.

_________________________________________________________________
Vardas, Pavardė
__________________________________________________________________________________________
Adresas
__________________________________________________________________________________________
telefonas, el. paštas
Asociacijos “Kvietinių bendruomenės centras”
Valdybai

PRAŠYMAS
__________________
Data

Prašau priimti mane _____________________________________ į asociacijos “Kvietinių bendruomenės centras” narius. Su asociacijos ĮSTATAIS susipažinau bendruomenės elektroniniame puslapyje: https://kvietiniubendruomene.lt/ ir sutinku.
Su asociacijos BDAR, Asmens Duomenų Tvarkymo taisyklėmis susipažinau ir sutinku.

Stojamąjį nario mokestį 4 Eur ir 6 Eur metinį nario mokestį (viso 10 Eur) sumokėjau.

 

________________________
Parašas