Apie mus

Apie Mus

Kvietinių bendruomenės centras

Asociacija „Kvietinių bendruomenės centras“, remiantis steigiamojo susirinkimo protokolu, įkurta 2007 metais, gruodžio 3 d. Asociacija Juridinių asmenų registro centre įregistruota 2008 m. sausio 3 d.

Tai aktyvi ir veikli kaimo bendruomenė su virš šimto aktyvių bendruomenės narių. Bendruomenė įkurta atstovauti Kvietinių gyventojų ir bendruomenės narių interesams, skatinti pilietinį aktyvumą, suburti Kvietiniuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Kvietinių kaimu susijusius asmenis.

Asociacijos valdybos sudėtis:

  • Gediminas Girgždis – valdybos pirmininkas
  • Zigmantas Rudgalvis – valdybos narys/revizorius
  • Laura Stankienė – valdybos narė
  • Laima Kilčauskienė – valdybos narė
  • Mindaugas Bendikas – valdybos narys
  • Edvardas Gelžinis – valdybos narys
  • Petras Kilčauskas – valdybos narys

Tapk mūsų bendruomenės nariu

Viskas ką Jums reikia padaryti, tai susipažinti su bendruomenės įstatais, duomenų apsaugos reglamentu (BDR) ir atsisiųsti bei užpildyti prašymą tapti bendruomenės nariu. Visus dokumentus rasite žemiau. Užpildę prašymą perduokite valdybos pirmininkui Gediminui Girgždžiui, tel. 8-653-75090. Naujo nario stojimo mokestis yra 4 Eur, o metinis nario mokestis 6 Eur, viso 10 Eur. Vėliau mokėsite tik 6 Eur. Susimokėti nario mokestį galite visuotinio susirinkimo metu arba pervesdami pinigėlius į bendruomenės banko sąskaitą LT28 7300 0101 0598 6796, Swedbanke. Komentaruose nurodykite savo vardą ir pavardę.