2023-01-22
2023 metų sausio 22 dieną, pakartotiniame visuotiniame „Kvietinių bendruomenės centro“ narių susirinkime buvo išrinkta nauja Valdyba ir perrinktas antrai kadencijai valdybos pirmininkas Gediminas Girgždis.
Sveikiname naujus valdybos narius:
Viktoriją Alionienę, Algimantą Daugėlą, Editą Kirlienę, Vilmą Vindžigelskienę, Sigitą Girgždienę ir Vidą Gelžinienę.
Nauja valdybos sudėtis išrinkta 4 metų kadencijai.
Dėkojame mūsų buhalterei Veronikai Kuprelytei, kuri ir toliau sutiko tvarkyti Kvietinių bendruomenės centro finansinius reikalus.