Florijono koplytstulpis

Šv. Florijono koplytstulpis buvo pastatytas Kvietiniuose po didelio gaisro, apie 1896 m. Pirmasis Šv. Florijono koplytstulpio atstatymas – atnaujinimas įvyko 1943 m. Iniciatyvos ėmėsi Kvietiniuose veikęs „Jaunųjų ūkininkų ratelis, nr. 383“, sutrumpintai JŪR. Ištrauka iš Liudo Jurgulio, užfiksuoto protokolo per JŪR No 383 susirinkimą: