Prasidėjo „Tavo idėja“ projektų konkursas.
Klaipėdos rajono savivaldybė paskelbė konkursą „Tavo idėja“ projektams laimėti. Konkursas tęsis nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d.
Kvietinių bendruomenės nariai dar 2020 m. visuotiniame susirinkime vienbalsiai prabalsavo už stacionarios lauko scenos statybą. Dabar atsirado galimybė laimėti konkursą scenos satybai.
Laimėti labai paprasta – turime būti vieningi ir balsuoti už mažos apimties nr.7 projektą (raudonas tekstas), dalintis šia žinia ir kviesti tai padaryti savo bičiulius. Balsuoti gali Klaipėdos rajono gyventojai nuo 16 metų. Balsuoti galima už tris projektus, laimės ir bus įgyvendintas daugiausiai Klaipėdos rajono gyventojų balsų sulaukęs projektas.
Kvietinių projekto nr. 7 „Lauko erdvių pritaikymas kultūrinei veikai“ autorius, valdybos pirmininkas Gediminas Girgždis pateikė trumpą projekto vizualizaciją ir prašo visų palaikymo. Jis sako, kad kartu, mes net dykumas galime paversti vandenynais…
Taigi, balsuokime ir pakailykime Kvietinių bendruomenę:
1. Balsuokite elektroniniu būdu https://apklausa.klaipedos-r.lt/
Pasirinkite NR. 7 – LAUKO ERDVIŲ PRITAIKYMAS KULTŪRINEI VEIKLAI KVIETINUOSE – mažos apimties projetas (raudonas tekstas).
2. Balsuokite popieriniu būdu. Čia rasite popierinį balsavimo biuletenį (NR.12 Lauko erdvių pritaikymas kultūrinei veiklai), kurį atsispausdinę, užpildę ir įdėję į voką galėsite įmesti į prie savivaldybės esančią pašto dėžutę ar perduoti bet kuriam valdybos nariui. https://klaipedos-r.lt/index.php?2013180982.
Daugiau informacijos http://bit.ly/2MFp1Da.

Lauko erdvių pritaikymas kultūrinei veiklai Kvietiniuose

Įgyvendinimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė, Kvietinių sen., Kvietinių k., Jaunimo g. 5. Projekto sąmata – 20 000 Eur.

Projekto idėja – įsigyti ir pastatyti ilgaamžę lauko sceną bei pritaikyti šalia bendruomenės namų esantį sklypą kultūriniams renginiams.

Projekto rezultatai, jų nauda Savivaldybei – Kvietiniuose kasmet organizuojamas didelis renginys „Mindauginės Kvietiniuose“, kuriame apsilanko gausus būrys gyventojų iš aplinkinių kaimų ir viso rajono. Kvietinių bendruomenei iškilo didelė finansinė problema – nuomoti sceną, apšvietimo ir įgarsinimo paslaugas bei samdyti atlikėjus vien iš bendruomenės lėšų yra per didelė našta. Bendruomenės iždas yra papildomas tik narių metiniu mokesčiu ir rėmėjų parama. Pažymėtina, kad Kvietinių bendruomenės organizacinį aktyvą sudaro savanoriai, dirbantys neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais. Kvietiniuose yra šokių kolektyvas „Kveitys“, tikėtina, kad scena galimai būtų naudojama ir Klaipėdos rajono šokių kolektyvų koncertams lauke, nes tokios scenos rajonas neturi.